Innkalling til Årsmøte 22 april 2024

Hei alle!

Vedlagt følger innkalling til årsmøte i Bamble Bospareklubb den 22.april 2024 kl 1800 i Frivilligsentralen Stathelle.

Følgende dokumenter vedlegges:

– Innkalling med agenda
– Årsregnskap og Årsberetning
– Saksdokumenter sak 5.1
– Saksdokumenter sak 5.2
– Vedtekter

Valgkomiteens innstilling fremlegges i møte.

Velkommen!

Mvh

Steinar Riis
Styreleder