Skolegata 2

 

 

Emne: Skolegata 2 – Prøving av forkjøpsrett

 

Kjære medlem!

En av leilighetene Bospareklubben har forkjøpsrett til i Skolegata Borettslag er solgt.

Se vedlagte dokumenter.

Dersom du er interessert i å benytte deg av forkjøpsretten tar du kontakt i henhold til vedlagte brev

 

Lykke til!

 

mvh

 

Steinar Riis

                                                                            Stathelle den 30.05.2023

 

Til medlemmer av                                                                                                    

Bamble Bospareklubb for eldre

 

 

LEDIG LEILIGHET I SKOLEGATA  BORETTSLAG- 1.ETG -HO102

 

Styret i Bamble Bospareklubb har fått melding om at en av leilighetene i Skolegata 2 som Bospareklubben har forkjøpsrett til er solgt.

 

Andel nr 2 er en 2-roms leilighet på 52 m2 bra. beliggende i 1.etasje , inkl garasje.

 

Medlemmer av Bamble Bospareklubb har forkjøpsrett til denne leiligheten. Det innebærer at den av våre medlemmer som søker, og har lengst ansiennitet, kan overta leiligheten til fremforhandlet pris og betingelser som fremgår av vedlegget.

 

Dersom ingen av våre medlemmer har interesse av denne tilbud, vil tilbudet gå til PBBL medlemmer.

 

Dersom du/dere ønsker å benytte forkjøpsretten, må det rettes en skriftlig henvendelse til styret ved styrets leder Steinar Riis Furuveien 6, 3960 Stathelle, epost steinar.riis@gmail.com innen tirsdag den 6.juni 202, evnt ta kontakt i hhtil vedlegget.

 

Se ellers vedlagte skriv fra PBBL.

 

Dersom det er flere medlemmer som er interessert, vil vedkommende med lengst ansiennitet i Bospareklubben ha førsterett.

 

For orden gjør skyld vi oppmerksom på at i henhold til vedtektene til Skolegata Borettslag, skal nye andelseiere godkjennes av borettslagets styre.

 

 

Med vennlig hilsen

Bamble Bospareklubb

 

 

Publisert Kategorier Selges